Oferta

Wizualizacjie 3D:

  • architektoniczne budynków oraz obiektów
  • architektoniczne wnętrz
  • wizualizacje produktów
  • wizualizacje techniczne przedstawiające produkt/ jego działanie/ budowę
  • animacje 3D reklamowe – postaci bajkowe, produkty, przedstawienie
    działania systemów

W naszych wizualizacjach duży nacisk kładziemy na czytelność treści dla końcowego odbiorcy.  Uzyskujemy to dzięki najwyższej jakości tworzonych modeli oraz odpowiedniej kompozycji kolorów. Jeśli chodzi o wizualizacje architektoniczne na pierwszym miejscu jest dla nas uzyskanie fotorealistyczności ujęć, tak aby wizualizacja jak najlepiej przedstawiała końcową wizję klienta. W przypadku wizualizacji technicznych nie zawsze fotorealizm jest najlepszym wyborem, często większą czytelność uzyskuje się tworząc uproszczony, odpowiednio wyeksponowany model w odpowiedniej tonacji kolorystycznej.

Zapraszamy do kontatku oraz bezpłatnej wyceny Państwa zlecenia.